İçki bulunan sofraya oturulmaması gerektiği…

9- İçki bulunan sofraya oturulmaması gerektiği…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

a) Tirmizî’de rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın.”

b) Taberânî’nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret (gününe) inanan, hamr içmesin. Allah’a ve âhiret (gününe) inanan, içki içilen sofraya oturmasın.” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.