İçki vb. şeyler “Makâsıdu’ş-Şerîa”dan olan “aklı muhafaza” ilkesini ihlal etmektedir…

SORU: İçki vb. şeyler “Makâsıdu’ş-Şerîa”dan olan “aklı muhafaza” ilkesini ihlal etmektedir…

CEVAP:

Kur’ân’da içkiyi yasaklayan ayetler “muhkemât” denilen kısımdandır. Bu gibi ayetlerin hükümleri açıktır, tevile ihtiyaç yoktur. İçkinin cezası “hudud” denilen ağır cezalardandır, bu cezalar değiştirilemez ve affedilemez.

İslâm’da “Makâsıdu’ş-Şerîa” denilen ve korunması farz olan beş ana husus vardır ki bunlar; din, nefis (can), akıl, nesil ve maldır. Bu beş hususa zarar verecek, hürmetini ihlal edecek ameller haramdır. İçki vb. şeyler de “Makâsıdu’ş-Şerîa”dan olan “aklı muhafaza” ilkesini ihlal etmektedir… (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.