“Hastaya Anestezi” yapmak yani ameliyat vb. durumlarda hastaya uyuşturucu vermek caiz midir?

SORU: “Hastaya Anestezi” yapmak yani ameliyat vb. durumlarda hastaya uyuşturucu vermek caiz midir?

CEVAP:

“Hazr ve İbâha” konusunda Tatarhâniyye’den nakledilerek şöyle demiştik: “Bedeni kemiren hastalıklı azayı kesmek için insan aklını gideren bir şeyi içirmekte beis yoktur…”

Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: “Bunu (yani hastalıklı azayı kesmek için insan aklını gideren maddeyi) hamr’ın (yani şarabın) gayrısıyla sınırlandırmak uygundur. Yani hamr’ın haricinde başka bir şeyi içirmekte beis yoktur…

Fakat ibârenin zâhirinden anlaşılıyor ki, (hastalıklı azayı kesmek için insan aklını gideren madde), sıvı olmayan (maddelerin içinden sadece) benc/banotu ve benzerleri ile kayıtlanmaz (sınırlanmaz). Fakat Şafiiler bununla kaydetmiştir (sınırlamıştır, yani sadece) benc/banotu ile caizdir demişlerdir)…” (İbn-i Âbidîn “Eşribe” Bahsi)