Hadis-i Şeriflerdeki; hastalıkların maddi-manevi sebepleri, hastalıkların maddi-manevi tedavileri, hastalıkların dünya-ahiret sonuçları, hastalık için tevekkül-tedavi…

Sağlık…

HADİS-İ ŞERİFLERDEKİ; HASTALIKLARIN MADDİ-MANEVİ SEBEPLERİ, HASTALIKLARIN MADDİ-MANEVİ TEDAVİLERİ, HASTALIKLARIN DÜNYA-AHİRET SONUÇLARI, HASTALIK İÇİN TEVEKKÜL-TEDAVİ…

Detaylar…

Peygamberimiz (s.a.v) “Allah’ı zikirden ayrılmayan hayvanı avcı avlayamaz…”, buyuruyor… Sağlıklı hayvanı ne yırtıcı bir hayvan ne de avcı avlayamaz… Zikirden ayrılmayan organ da hastalanmaz… (Bilimsel araştırmalar, avlanan hayvanların tamamının hasta olduğunu göstermiştir…)

Hadis-i Şeriflerde: “Bir kimse üst üste üç gece ateşlenirse, anadan doğduğu gün gibi günahlarından çıkar…”, “Kulun hastalığı hatalarını giderir. Ateşin altın ve gümüşün kirini gidermesi gibi…”, “Az yemek az günahtır…”, “Hastalığınızın günahlar, ilacınızın da istiğfar olduğunu unutmayınız…”, “Hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayın. Allah, onları yedirir ve içirir…”, buyrulmuştur.

Bu hadislerde “hata”, “günah” ve “hastalık” kelimeleri aynı anlamda kullanılmıştır. Demek ki tedavi olmadan önce hastalığa götüren hataları araştırmak gerekir

Bir kadın Peygamber Efendimize gelerek “Ben saralıyım. Allah’a dua ediver…” dedi. Peygamber Efendimiz, “Dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen sana şifa vermesi için Allah’a dua edivereyim…” dedi. Kadın “Öyleyse sabredeceğim…” dedi… Bu kadın, cennet karşılığında Allah’tan bile şifa dilememiş, sabretmeyi seçmiştir. Biz ise, en ufak bir rahatsızlıkta, içeriğini araştırmadığımız ilaçlarla homeostasisi altüst ediyor, ameliyatla organları aldırıyor ve cenneti umut ediyoruz…

Peygamberimiz (s.a.v) bir hastayı ziyarete gitti ve iki tabip getirtti “Bu adamı tedavi edin…” buyurdu. Tabipler “Ya Rasûlallah! Bizler cahiliye devrinde ilaç hazırlardık, tedavi ederdik. İslam’a girdiğimizden beri tevekkülü seçtik…” dediler. Peygamberimiz (s.a.v) “ Onu tedavi edin…” buyurdu… Demek ki hastalığa sabretmek ve tevekkül etmek mükemmel seçimdir, ancak tevekkül edemeyenler için tedavi de caizdir. Fakat tedavi ararken “Haramla tedavi olmaz…” hadis-i şerifini unutmamak gerekir…

Az yemeye başlayan, bu hadislerdeki gerçeği kısa zamanda anlar… Aidin Salih/Gerçek Tıp