Hacıların bazısının öldürülmesi, haccın terk edilmesinde bir özür olduğu…

SORU: Hacıların bazısının öldürülmesi, haccın terk edilmesinde bir özür olduğu…

CEVAP:

Hacıların bazısının öldürülmesi, haccın terk edilmesinde bir özürdür. Çünkü haccın farz olmasının şartlarından biri de, yolda emniyetin bulunmasıdır. Yolda emniyetin bulunması haccın edasının şartlarındandır…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.