Bir kimse, hacca gitmeye gücü kuvveti varken kendisinin yerine nafile hac yapması için başkasını gönderebilir mi?

SORU: Bir kimse, hacca gitmeye gücü kuvveti varken kendisinin yerine nafile hac yapması için başkasını gönderebilir mi?

CEVAP:

Bir kimsenin hacca gitmeye kudreti varken nafile hac için yerine adam göndermesi caizdir. Çünkü “nafile babında” genişlik vardır. Ayakta nafile namaz kılabilecek kişinin oturarak nafile namaz kılması, hayvandan inebilecek bir kimsenin hayvan üzerinde nafile namaz kılması caizdir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.