Alış-verişlerde ve oyunlarda “alan razı veren razı olduktan sonra kimse karışamaz” sözü doğru mudur?

SORU: Alış-verişlerde ve oyunlarda “alan razı veren razı olduktan sonra kimse karışamaz” sözü doğru mudur?

CEVAP:

İslam’da helal olan kazanç yolları belirtilmiş olup, bunda esas olan karşılıklı rızaya dayanmasıdır. Ama bu, “karşılıklı rızaya dayanan her alış-veriş helaldir“ manasına gelmemektedir. Karşılıklı rızaya dayanan alış-verişlerden hangisinin helal, hangisinin haram olduğunu belirleyen yine dinin kendisidir. Çünkü İslâm’da hüküm koyma mercii mantıklarımız değil, müşerrî’nin kendisidir. Müslüman’a düşen vazife ise bu emirlere teslimiyet gösterip, gereğini yapmaktır. Bu konuda şu âyeti zikredebiliriz: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin…“ (Nisâ, 4/ 29)

(İbn-i Âbidin, İhtiyâr, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Nasbu’r-Râye)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.