Formaldehit (FA), sıva, duvar kâğıdı, tekstil, halıfleks, boya, yağlı boya, lastik, mobilya, sıkıştırılmış tahtadan yapılan yer döşemeleri, dolaplar, duvar kaplamaları, oda spreyleri, dokuma kumaşlar, döşeme cilaları, duvar kâğıtları, halılar, deterjan, vücut bakım ürünü et, balık, sucuk, yağ, tahıl, hayvan yemi, tohumluk ve bütün aşılarda kullanılır… Formaldehit (FA), burun kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri, lösemi, ödem, kronik rinit, bronşiyal astım, alerjik gastrit, kolit ve aşırı duyarlılığa neden olur…  Evin ısı ve nemi ne kadar yüksekse, ev eşyaları ne kadar yeni ise havaya karışan formaldehit miktarı o kadar fazladır…  

Sağlık… Formaldehit (FA)… En Yaygın Kullanılan Katkı Maddeleri…

FORMALDEHİT (FA), SIVA, DUVAR KÂĞIDI, TEKSTİL, HALIFLEKS, BOYA, YAĞLI BOYA, LASTİK, MOBİLYA, SIKIŞTIRILMIŞ TAHTADAN YAPILAN YER DÖŞEMELERİ, DOLAPLAR, DUVAR KAPLAMALARI, ODA SPREYLERİ, DOKUMA KUMAŞLAR, DÖŞEME CİLALARI, DUVAR KÂĞITLARI, HALILAR, DETERJAN, VÜCUT BAKIM ÜRÜNÜ ET, BALIK, SUCUK, YAĞ, TAHIL, HAYVAN YEMİ, TOHUMLUK VE BÜTÜN AŞILARDA KULLANILIR…

FORMALDEHİT (FA), BURUN KANSERİ, AKCİĞER KANSERİ, BEYİN KANSERİ, LÖSEMİ, ÖDEM, KRONİK RİNİT, BRONŞİYAL ASTIM, ALERJİK GASTRİT, KOLİT VE AŞIRI DUYARLILIĞA NEDEN OLUR…

EVİN ISI VE NEMİ NE KADAR YÜKSEKSE, EV EŞYALARI NE KADAR YENİ İSE HAVAYA KARIŞAN FORMALDEHİT MİKTARI O KADAR FAZLADIR…   

Detaylar…

Her tür ürünün bozulmasını önler. Sıva, duvar kâğıdı, tekstil, halıfleks, boya, yağlı boya, lastik, mobilya, her çeşit deterjan ve vücut bakım ürününde kullanıldığı gibi, et, balık, sucuk, yağ, tahıl, hayvan yemi, tohumluk ve bütün aşılarda kullanılır…

Formaldehitin en yaygın kullanıldığı alanlar, sıkıştırılmış tahtadan yapılan yer döşemeleri, dolaplar, duvar kaplamaları, mobilyalar, oda spreyleri, dokuma kumaşlar, deterjanlar, döşeme cilaları, duvar kâğıtları, halılar ve boyalardır…

Evin ısı ve nemi ne kadar yüksek, ev eşyaları ne kadar yeni ise havaya karışan formaldehit miktarı o kadar fazladır…

Aroma ve emülgator türü bütün katkı maddelerine bozulmayı önleyici olarak katılır. Ayrıca mantar hastalıklarında ve tıbbi laboratuvarlarda sterilize edici ve koruyucu sıvı olarak kullanılır…

50 yıldır yoğun bir şekilde kullanılan formaldehit, güçlü mutajen ve alerjenler arasındadır ve ödem, kronik rinit, bronşiyal astım, alerjik gastrit, kolit ve aşırı duyarlılığa neden olabilir… Aşırı duyarlılık ise bir sonraki formaldehit etkileşiminde daha şiddetli bir reaksiyona yol açabilir…

Gıda, kozmetik, ev eşyası, sigara dumanı, egzoz gazı ve inşaat malzemesinden direk vücuda giren veya havaya karışan formaldehit mide suyu ile reaksiyona girdiğinde kanserojen bir madde oluşturarak burun kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri ve lösemiye yol açabilir… Aidin Salih /Gerçek Tıp

 

Gıdalarda katkı maddesi kullanımı yıkıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların bazıları şunlardır:

Sindirim sisteminin bozulması, kronik toksik hepatit, böbrek ve böbreküstü bezi hastalıkları üreme organlarında bozulmalar, kısırlık, endometriozis, vajinismus, kistler, kanser, diyabet, tiroid rahatsızlıkları, havale, hiperaktivite, davranış bozukluğu, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, depresyon, alzheimer, parkinson, MS, düşük tansiyon, yüksek tansiyon, titreme, alerjik kaşıntılar, egzama, astım ve aşırı duyarlılık…

Katkı maddeleri üzerine pek çok ülkede yapılan araştırma sonuçları dehşet vericidir. Ancak bu ürpertici gerçeğe rağmen, üretici firmaların ve parayı elinde tutanların karşısında, sesini yükseltecek, yorum yapacak veya kampanya başlatacak bir topluluk veya kamuoyu oluşabilmiş değildir… Aidin Salih /Gerçek Tıp