Fıtır sadakası/fitre kimlere verilebilir?

SORU: Fıtır sadakası kimlere verilebilir?

CEVAP:

Masrif; zekât ile öşrün verileceği yerlerdir. Fıtır sadakası, keffaret, adak ve diğer vacip sadakaların da sarfedileceği/harcanacağı yerler de aynı yerlerdir

Verilecek yerler itibariyle ve bütün hallerde sadaka-i fıtr zekât gibidir… Sadaka-i fıtr, sadaka ayetinde bildirilen yerlere verilir. Yalnız anlaşıldığına göre, zengin olan zekât memuruna (verilmez). Aralarında doğum itibariyle yakınlık olanlara, karı koca (zevciyet ilişkisi bulunanlara), zengine, Hâşimî’ye ve benzerlerine verilemez…

“Verilecek yerler itibariyle ve bütün hallerde sadaka-i fıtır zekât gibidir” kavlinde “bütün hallerde” denilmişse de, maksat mutlak surette her yönden bütün haller değildir. Çünkü hallerin birtakım şartları vardır ki bunlar diğerlerinde bulunmaz. Çünkü zekâtta sene geçmesi, üreyen nisap, akıl ve baliğ olmak şarttır. Sadaka-i fıtırda bunların hiçbiri şart değildir. Bilakis, “(fitreyi) müstehak olan kişilere verme” ahvalinden murad olan, niyet ve temlik şartı koşulmasıdır. Fitre alacak kimseye malı sadece mübah kılmak kâfi değildir… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.