Bir kimseye fıtır sadakası/fitre vacip olduktan sonra malı helak olursa fıtır sadakası/fitre sakıt olur mu?

SORU: Bir kimseye fıtır sadakası vacip olduktan sonra malı helak olursa fıtır sadakası sakıt olur mu?

CEVAP:

1- Bir kimseye fıtır sadakası vacip olur, sonra da malı helak olursa, ondan fıtır sadakası sakıt olmaz.

2- Hükümet reisi, fıtır sadakasını toplamak için memur gönderebilir, ancak bu memur, zekât memuru gibi bizzat kabileler arasında dolaşarak fıtır sadakası toplamaz… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye)