Fıtır sadakasının/fitrenin faydası nedir?

SORU: Fıtır sadakasının faydası nedir?

CEVAP:

Ebû Dâvûd, Abdullah b. Abbas (r.anhuma)’dan rivayetle şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) fıtır sadakasını oruçlular için lüzumsuz (hatalı, boş) ve çirkin sözden temizlik kıldı. Miskinler (fakirler) için ise taâm (yiyecek kıldı)…”

Keza Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim (fıtır sadakasını Bayram) namazından önce eda ederse bu makbul bir zekât (fitre)’dir. Her kim de (Bayram) namazından sonra eda ederse, bu da sadakalardan bir sadakadır (yani sevabı azaldığı için sair sadakalardan biri gibi olur)…”

Bu yazı yorumlara kapalı.