Farslıların Müslümanlara düşman olmalarının sebebi nedir? Müslümanların Batılılarla birlikte Farslılara karşı savaşıp Farslıların çoluk-çocuklarını esir etmelerinin caiz olmasının nedeni nedir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta Farslıların Müslümanlara düşman olmalarının sebebi nedir? Müslümanların Rumlarla/Batılılarla birlikte Farslılara karşı savaşıp Farslıların çoluk-çocuklarını esir etmelerinin caiz olmasının nedeni nedir?

CEVAP:

(Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş hakkında Nuaym b. Hammâd’ın İbn-i Mesud (r.a)’tan rivayet ettiği hadis-i şerifte; “Sonra Rumlar Müslümanlarla birlikte Farslılara hücum ederler, onların savaşçılarını öldürürler ve nesillerini esir alırlar” denilmiştir…) Farslılar, Müslümanlara düşman olurlar. Bunun nedeni (ise şu iki şeyden birisidir);

a) (Farslıların Müslümanlara düşman olmalarının nedeni, Farslıların kendileri) Müslüman oldukları halde İmam Mehdi ile savaşmalarıdır. (Bu durum), tıpkı Müslümanların saltanat için birbirleriyle savaşmaları hali gibidir. (Farslıların Mehdi (a.s)’a karşı savaşırken Müslüman olduklarının delili, hadis-i şerifte geçen); “(Müslümanların Rumlara hitaben); “Müslüman esirleri kesinlikle/ebediyen sizinle paylaşmayız” sözünün zahiridir, (zira Farslılar Müslüman olmasalardı Müslümanlar onlara böyle demezdi)…

b) (Farslıların Müslümanlara düşman olmalarının nedeni, Farslıların) küfre dönmeleridir. (Farslıların küfre döndüklerinin delili, hadis-i şerifte geçen); “Müslümanlar da onlarla (ganimet) mallarını ve müşrik esirleri paylaşırlar” sözünün zahiridir. Farslılara karşı Rumlardan/Batılılardan yardım istemenin (nedeni olmaya) münasip olan da budur. Zira Rumlar/Batılılar kâfirdirler, Müslümanlara karşı kâfirlerden yardım istemek ise caiz değildir. Bu takdirde (Müslümanların Rumlara/Batılılara hitaben; “Müslüman esirleri kesinlikle/ebediyen sizinle paylaşmayız”) kavlindeki Müslüman esirlerden murad, (Farslıların) Müslüman memleketlerin etrafındaki yerlerden/nahiyelerinden esir almış oldukları bazı (Müslüman) zürriyetlerdir ki (Farslılara) galip geldiklerinde (Müslümanlar) esirlerini geri almışlar ve Rumlar/Batılılar da onlardan bu esirlerin de (diğerleri gibi) paylaştırılmasını istemişlerdir, zira bu esirler de (sonuçta) kâfirlerin/Rumların eline düşmüşlerdir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.