Batılılar bütün İslam memleketlerini istila edebilecekler mi? İstanbul tekrar kâfir memleketi olacak mı?

SORU: Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta Rumlar/Batılılar bütün İslam memleketlerini istila edebilecekler mi? İstanbul tekrar kâfir memleketi olacak mı?

CEVAP:

(Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş hakkında Nuaym b. Hammâd’ın İbn-i Mesud (r.a)’tan rivayet ettiği hadis-i şeriften) şu husus istifade edilmiştir:

a) Rumlar/Batılılar denizden gelecekler

b) (Rumların/Batılıların) “Halep” yakınlarında bir yer olan “Amik/A’mâk veya Dâbık” denilen yere varmalarından, bütün Müslüman memleketlerini istila edecekleri lazım gelmez (icap etmez). Hatta şimdiki Dâru’l-İslam (Müslüman memleketi) olup kıyamete kadar da İslam’la mamur kalacak olan Kostantiniyye’nin (tekrar) Dâru’l-Küfür (kâfir memleketi) olacağı zannedilmektedir ki Allah muhafaza (bu böyle değildir) çünkü (Kostantiniyye’den) murad “Büyük Kostantiniyye’dir/Roma’dır…”

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.