Esrar/Uyuşturucunun hükmü nedir? Esrar/Uyuşturucunun helal olduğunu söyleyen kişi kâfir olur mu?

SORU: Esrar/Uyuşturucunun hükmü nedir? Esrar/Uyuşturucunun helal olduğunu söyleyen kişi kâfir olur mu?

CEVAP:

1- Esrar haram olup Âlimler bunun (Esrar/Uyuşturucunun haram olduğu) üzerinde icmâ etmişlerdir

2- Kim esrarı (uyuşturucuyu) helâl görürse küfre girmiş olur

3- Dört (Mezhep) İmamı bu esrar (uyuşturucu) hakkında bir şey söylememişlerdir. Çünkü bu onların zamanında yoktu. Bu ancak altıncı yüzyılın sonunda ve yedinci yüzyılın başında ve İslâm memleketini Tatarların istilâ ettiği zamanda ortaya çıkmıştır… (İbn-i Âbidîn “Eşribe” Bahsi)