Emîrin veya Komutanın hüküm vermesi caiz midir?

SORU: Emîrin veya Komutanın hüküm vermesi caiz midir?

CEVAP:

Emîrin Kâdılık yaparak hüküm vermesi, ancak Sultanın ona bu yetkiyi vermesiyledir. “el-Eşbâh”’da ve “el-Mültekat” isimli eserde şöyle denilmiştir: “Hüküm vermek için tayin edilen kumandanın hüküm vermesi caiz olduğu gibi, Hâkime/Kâdıya mektup yazması da caizdir. Ancak Hâkim/Kâdı, Halife tarafından tayin edilmiş olursa, o takdirde Kumandanın hükmü/Kâdılık yapması caiz değildir…” (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.