Dayımın oğlu olan eşim sarhoş ve sinirli iken benimle kavga ettiği bir anda bana; “Dünya Âhiret Bacımsın, Halamın Kızı Olarak Kalacaksın!” dedi. Bu anda ben de âdetli/hayızlı idim. Durumumuz nedir?

SORU: Dayımın oğlu olan eşim sarhoş ve sinirli iken benimle kavga ettiği bir anda bana; “Dünya Âhiret Bacımsın, Halamın Kızı Olarak Kalacaksın!” dedi. Bu anda ben de âdetli/hayızlı idim. Durumumuz nedir?

CEVAP:

Erkek, ‘dünya âhiret bacımsın’ sözünü söylerken ya karısını kendisine haram kılmayı kastetmiştir veya boşamayı kastetmiştir…

 

a) Erkek, ‘dünya âhiret bacımsın’ sözünü söylerken sadece karısını kendine haram kılmak için söylemiş ise;

1- Şâfiî ve Mâlikî mezhebine göre ‘zıhâr’ olur. Zıhâr sabit olunca; kadın kocasına haram olur. Erkek, keffaret verinceye kadar, karısına cinsel temasta veya cinsel temasa götürecek hareketlerde bulunamaz. Bu fiillerde bulunmak haram olur… Zıhârın keffareti ise şudur:

1- Köle azat etmek ki bu, zamanımızda bulunmamaktadır.

2- İki ay ara vermeden (60 gün) oruç tutmak.

3- Oruç tutmaya gücü yetmez ise 60 fakiri iki öğün doyurmak.

2- Hanefî mezhebine göre ise ‘zıhar’ vaki olmaz; ama böyle bir söz sarf etmekle mekruh bir fiil işlemiş olur…

 

b) Erkek, ‘dünya âhiret bacımsın’ sözünü söylerken, karısını boşamaya niyet etmiş ve boşamayı kastederek böyle bir söz söylemiş ise,‘bâin talak (boşama)” olmuş olur. Bu durumda eğer erkek bir defa boşamayı kastetmiş ise bir ‘bain talak’; birden fazla boşamaya niyet etmiş ise, niyet ettiği sayı kadar talak vuku bulmuş olur. Bir defa boşamayı kastetmiş veya sayı konusunda niyeti yoksa o vakit bir ‘bain talak’ olmuş olacağından, karı-koca birbirlerine haram olurlar. Karı-kocadan her biri tekrar birleşmek istemeleri halinde; yeni bir nikâh ve yeni bir mehir lazımdır. Tekrar birleşmeleri durumunda kocanın iki boşama hakkı kalmış olur…

 

c) Dört mezhebin ittifakı ile adetli iken yapılan boşama vakidir (sahihtir); fakat adetli iken yapılan boşamanın bidat olması sebebiyle kişi günahkâr olur…

 

d) Hanefî mezhebinde; kızgın, öfkeli ve sarhoş iken yapılan boşama sahihtir…

 

(Fetevây-i Hindiyye, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)