Eğer erkek veya kız çocuğunda buluğa erme alametlerinden hiç birisi bulunmazsa durumu ne olur?

SORU: Eğer erkek veya kız çocuğunda buluğa erme alametlerinden hiç birisi bulunmazsa durumu ne olur?

CEVAP:

Kız çocuğun buluğa ermesinin alametleri: Kız çocuğu, ihtilamla, hayız ve gebelikle buluğa ermiş olur…

Erkek çocuğun buluğa ermesinin alametleri: Erkek çocuk ihtilam olmakla, birisini gebe bırakmakla ve hangi sebeple olursa olsun meninin inzaliyle buluğa ermiş olur…

Kız ve erkekte bunların hiçbirisi mevcut olmasa bile 15 yaşını tamamladıkları zaman baliğ yani buluğa ermiş olurlar. Fetvâ da bu kavil üzerinedir. Bu kavil İmameyn’e göredir. Aynı zamanda İmam Ebû Hanife’den de böyle bir rivayet vardır. Diğer üç mezhep imamı da bununla hükmetmişlerdir. Zira İbn-i Ömer (r.a), Uhud savaşında Rasûlullah (s.a.v)’e arz edildiğinde yaşı 14 olduğu halde Rasûlullah (s.a.v) onu reddetmiştir. Sonra Hendek savaşında yeniden arz edildiğinde, Rasûlullah (s.a.v) kabul etmiştir. Bu defa yaşı 15 idi. Zira 15 yaş zamanımız halkının genel buluğ yaşıdır…

Erkek çocuk için buluğun en aşağı zamanı on iki senedir. Kızın ise dokuzdur. Muhtar olan kavil de budur…

Bu yazı yorumlara kapalı.