İntihar eden yıkanır mı? Cenaze namazı kılınır mı?

SORU: İntihar eden yıkanır mı? Cenaze namazı kılınır mı?

CEVAP:

İmam Ebû Yusuf’a göre, intihar edenin cenazesi yıkanır, ama namazı kılınmaz. Çünkü Müslim’deki bir rivayette; “Rasûlullah (s.a.v) kendini öldüren bir adamın yanına geldi ve onun namazını kılmadı…” denilmektedir…

İmam Mâlik ise; “İntihar edenin tevbesi kabul olmaz, dolayısıyla namazı da kılınmaz…” demiştir…

Ömer b. Abdülaziz ve Evzâî gibi âlimler de namazının kılınmaması görüşündedirler…

Ama Cumhur-u Ulemaya (çoğunluğa) göre intihar edenin cenazesi yıkanır ve namazı da kılınır…