Bizim Mezhebimizi ve diğer Hak Mezhepleri nasıl anlamalıyız? Onlara olan bakış açımız ne olmalıdır? Hak olan Mezhep hangisidir?

SORU: Bizim Mezhebimizi ve diğer Hak Mezhepleri nasıl anlamalıyız? Onlara olan bakış açımız ne olmalıdır? Hak olan Mezhep hangisidir?

CEVAP:

Bize, mezhebimiz ve muhalifimizin yani fıkhî meselelerde bize muhalefet eden müçtehit imamların mezhebi sorulursa şu cevabı veririz: Kestirme yoldan giderek “doğru olan mezhep bizim mezhebimizdir”, şeklinde cevap verirsek “müçtehit bazen hata eder, bazen isabet eder”, sözümüz doğru olmamış olur. Onun için kesin konuşarak, “bizim mezhebimiz mutlaka doğrudur” diyemediğimiz gibi, “muhalifimizin mezhebi kat’î olarak hatadır” da diyemeyiz. Şuna binaen ki, muhtâr olan kavle göre, “Allah Teâlâ’nın her mesele hakkında muayyen bir hükmü olup, o hükmü aramak icap etmektedir. O hükme isabet eden doğruya isabet etmiş, isabet edemeyen ise hata etmiş olur. Bu, dört mezhebin imamlarından naklolunmuştur…” Sonra muhtâr olan kavle göre hata eden müçtehit me’curdur (yani müçtehit içtihat eder de hata ederse bir ecir, içtihat edip isabet ederse iki ecir alır). Nitekim “et-Tahrîr” ve şerhinde de böyle denilmiştir… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)