“BİYOENERJİ” veya “AURA” ya da “ENTROPİ” veyahut Müslümanların “ZİKİR” dediği enerji nedir? Vücuttâki bu enerjiyi artırabilmenin ve muhafaza edebilmenin yolu “ZİKİR”’den geçmektedir ki çok zikredenlerde enerji çoğalır…

Sağlık…

“BİYOENERJİ” VEYA “AURA” YA DA “ENTROPİ” VEYAHUT MÜSLÜMANLARIN “ZİKİR” DEDİĞİ ENERJİ NEDİR?

VÜCUTTÂKİ BU ENERJİYİ ARTIRABİLMENİN VE MUHAFAZA EDEBİLMENİN YOLU “ZİKİR”’DEN GEÇMEKTEDİR Kİ ÇOK ZİKREDENLERDE ENERJİ ÇOĞALIR…

Detaylar…

Cenab-ı Hak, bizleri yarattı ve kısıtlı bir miktarda rızık verdi. Bize verilen o rızık acaba nedir? Bazıları haklı olarak rızkın birkaç yüz kilo buğday, patlıcan veya yumurta olduğunu söylüyor… Kalp atış sayıları ve akciğer nefesleri de rızıktır… Ağza bir lokma alınınca o lokma dört hazımdan geçer ve mitokondrilerde enerji üretir…

Rızık, Allah tarafından verilmiş olan nurun enerjisidir. Peki, o enerji nedir?

O enerjinin ne olduğunu hâlâ kimse bilmiyor. Ölçülebilir hale geldi, fotoğrafları da elde edildi ama halâ bir ismi yok. Buna bazıları “BİYOENERJİ” ya da “AURA” derken, Müslümanlar “ZİKİR” demektedirler. Bu manaya en yakın kelime tabii ki zikirdir. Çünkü mitokondrilerde üretilen o enerji, nura çok yakındır ve aslında insanın yaşama gayesidir…

FİZİKÇİLER, insana birden verilen bu enerjiye “ENTROPİ” demektedirler. Bu enerjiyi bütün cisimler hemen harcamaya başlar, cisim vücuda girdikten sonra bu enerjiyi kaybetmeye başlar. Entropi yükselir ve sürekli dağılmayla beraber parçalanma olur. Sadece canlılarda ilk başta entropi dağılmaz, önce enerji kazanırlar. Küçük çocuklar kilo alır, büyür ve enerji çoğalır. Daha sonra enerji, her şahısta farklı yaşta olmak üzere, belli bir yaştan sonra dağılmaya başlar…

Bu enerjiyi saklamak ya da harcamak bize bir şey kazandırmaz. Ama onu çoğaltmak her şeyi kazandırır. Enerjinin dağılmaması için zikir çok önemlidir. Çünkü enerjiyi sadece zikir dengede tutar ve dağılmasını azaltır. Bizi yükselten ve bize kazandıran enerji, zikirdir. Bu zikrin enerjisi her hücreden yansır ve enerji kanallarına birikip belli noktalarda vücuttan çıkar. Çok zikredenlerde, Allah’ın verdiği o nimeti dağılmadan muhafaza ettiklerinden dolayı enerji çoğalır ve bu kişiler sadece bu enerji ile nura yaklaşabilirler. İşte o zaman kazanmış olarak Allah’ın huzuruna gelirler…

Vücud enerjiyi biriktirmez. Sadece sağlıklı insan fazla enerjiyi kullanabilir. Sağlıklı olmayan insan ise enerji fazlalığını arar… Vitaminler de öyledir. Mesela vitamin C fazlalığı aynen enerji fazlalığı gibidir ve faydalı değildir…

Ben, enerjiyi boşa harcamaktan daha büyük bir israf bilmiyorum. Yemek yerken enerji harcadığımız için fazla lokma yemek israftır. Alışveriş merkezinde yeni bir elbise aramakla bile enerji kaybederiz. Ama elbiseyi dikmek başkadır çünkü elbise dikerken aynı zamanda Allah’ı zikredebiliriz… Ayrıca kalb ilmini cahillere dökmek de israftır… Aidin Salih/Son Söz