KORONAVİRÜS nedeniyle Cuma namazı, Bayram namazı, Teravih namazı, Cenaze namazı, Beş vakit namazın camide kılınması iptal edilebilir mi? Böyle yapılması caiz midir? KORONAVİRÜS nedeniyle ölenler şehit midir? KORONAVİRÜS nedeniyle karantina uygulanması caiz midir? VİRÜSÜN yayıldığı zamanlarda TABİÎN EFENDİLERİMİZ DIŞARIYA ÇIKMAYIP EVLERİNDE mi OTURURLARDI?

1- SORU: KORONAVİRÜS nedeniyle Cuma namazı, Bayram namazı, Teravih namazı, Cenaze namazı, Beş vakit namazın camide kılınması iptal edilebilir mi? Böyle yapılması caiz midir?

CEVAP:

a) Sıhhatli kişide KORONAVİRÜS nedeniyle hastalanacağı hususunda korku değil de SADECE MÜCERRET VEHİM HÂSIL OLMUŞ ise o takdirde Cuma namazı, Bayram namazı, Teravih namazı, Cenaze namazı ve Beş vakit namazın CAMİDE KILINMASI İPTAL EDİLEMEZ

b) MÜSLÜMAN, işin ehli/MUTEHASSIS hali gizli/adâletli olup olmadığı bilinmeyen bir TIP HEYETİNİN sözüne itibarla oluşan zann-ı gâlibe binaen KORONAVİRÜS nedeniyle Cuma namazı, Bayram namazı, Teravih namazı, Cenaze namazı ve Beş vakit namazın CAMİDE KILINMASI İPTAL EDİLEBİLİR… Sözüne binaen amel edilecek TIP HEYETİNİN MÜSLÜMAN OLMASI LAZIMDIR. Zira kâfirin sözüne güven olmaz. Çünkü kâfirin maksadı ibadeti bozmak olabilir…

c) Cuma namazı, Bayram namazı, Teravih namazı, Cenaze namazı ve Beş vakit namazın iptal edilmesi hususunda İPTAL OLAN CAMİDE KILINMASIDIR, NAMAZIN KENDİSİ DEĞİLDİR… Binaenaleyh, Cuma namazı camide kılınmayınca evde-işyerinde öğle namazı kılınır, Teravih namazı camide kılınmayınca evde çoluk-çocukla cemaatle veya ferdî olarak kılınır, Cenaze namazı gerekli tedbirler alınarak bir kişi ile de olsa kılınır, Beş vakit namaz camide kılınmayınca evde çoluk-çocukla cemaatle veya ferdî olarak kılınır…

d) Cenaze namazı bir kişi ile de olsa kılınırsa farz-ı kifâye yerine gelmiş olur…

e) İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivayetle: YAĞMURLU BİR GÜNDE -ki bu Cuma günüydü- müezzinine şöyle dedi: “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” dediğin zaman, “HAYYE ALE’SSALÂH/haydin namaza” DEMESALLÛ FÎ BUYÛTİKUM/NAMAZINIZI EVLERİNİZDE KILIN!”, DE. Cemaat buna itiraz edince, İbn-i Abbâs (r.a) şöyle dedi: “Bunu benden daha hayırlı olan biri (Rasûlullah (s.a.v)) yaptı. Biliyorsunuz ki Cuma azîmettir. Sizi meşakkate sokmak istemedim. Sizi çamurda, kaygan yerler de, kötü yerlerde yürütmek istemedim…” (Buhârî, Cuma 14; Müslim, Müsafirîn 26-29; Ebû Dâvud 1066; İbn-i Mâce; 939)

 

2- SORU: KORONAVİRÜS nedeniyle ölenler şehit midir?

CEVAP:

a) KORONAVİRÜS nedeniyle ölenler şehittir…

b) MÜSLİM’de zikredildiği üzere şehit 5 kısımdır:

1- “(Virüsün oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık) Tâûn hastalığından ölenler

2- Dizanteri ve ishal hastalıklarından ölenler

3- Suda boğularak ölenler

4- Bina altında kalarak ölenler

5- Allah yolunda öldürülenler ki Allah yolunda şehit olanlar şehitlerin en faziletlisidir…

c) Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “(Virüsün oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık) Vebâ/Tâûn hastalığı, Allah Teâlâ’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu mü’minler için rahmet kıldı. Bu sebeple (virüsün oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık) Tâûn’a yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikâmete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir…” (Buhârî)

 

3- SORU: KORONAVİRÜS nedeniyle karantina uygulanması caiz midir?

CEVAP:

KORONAVİRÜS veya sair bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina uygulanması caizdir. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “BİR YERDE (virüsün oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olan) Tâûn OLDUĞUNU İŞİTTİĞİNİZDE ORAYA GİRMEYİNİZ. BİR YERDE (virüsün oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olan) Tâûn ortaya çıkar siz de ORADA BULUNURSANIZ, HASTALIKTAN KAÇARAK ORADAN DIŞARI ÇIKMAYINIZ…” (Buhârî)

 

4- SORU: VİRÜSÜN oluşturduğu bulaşıcı-öldürücü hastalık zamanlarında TABİÎN EFENDİLERİMİZ DIŞARIYA ÇIKMAYIP EVLERİNDE mi OTURURLARDI?

CEVAP:

Tabiîn’in büyüklerinden Celîl b. Mesrûk (rh.a), virüsün oluşturduğu bulaşıcı-öldürücü bir hastalık Vebâ/Tâûn (olan) günlerde  bir kenara çekilir ve kendini sadece ibadete verirdi…

Celîl b. Mesrûk (rh.a), virüsün oluşturduğu bulaşıcı-öldürücü bir hastalık Vebâ/Tâûn (olan) günlerde  EVİNDE KALIR; “Meşgul ve önemli günler; isterim ki ibadete çekileyim…” derdi…

Celîl b. Mesrûk (rh.a)’ın hanımı; “Onun arkasında bazen oturur ve onun kendisine yaptığına ağlardım. Çünkü o ayakları şişene kadar namaz kılardı…” derdi… (İbn-i Sa’d Tabakat, 6/81)