“Regâib Kandili Namazı” diye bir namaz var mıdır?

SORU: “Regâib Kandili Namazı” diye bir namaz var mıdır?

CEVAP:

1- Receb ayının ilk Cuma gecesi yani Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regâib Kandili’dir…

2- Regâib Kandili Namazı için; Bazıları Sünnettir demiştir; Bazıları Âriflerin-Âlimlerin yaptığı bir ibadettir demiştir; Bazıları ise Bidattir demiştir… Regâib Kandili Namazını mesela İmam Gazâlî (rh.a) İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Kûtü’l-Kulûb isimli eserinde var olduğunu söylemiştir keza Abdülkadi Geylânî (rh.a)’in bu namazın var olduğunu söylediği Gunyetü’t-Tâlibîn isimli eserde zikredilmiştir. Regâib Kandili Namazının; İmam Nevevî, İbn-i Hacer Heysemî, İbrahim el-Halebî, İzzeddin bin Abdüsselam ve İbn-i Âbidîn gibi birçok âlimler ise bidat veya mekruh olduğunu söylemişlerdir…

Regâib Kandili Namazı ister Sünnette varid olmuş olsun ister Ârifler ve Âlimlerden nakledilmiş olsun böyle bir namaz rivayet edilmiştir ve kılana kılma denilmez, kılmayana da kıl diye icbar edilmez…

3- Regâib Kandili Namazı Kılınışı: Akşamla yatsı arasında ikişer rekât olarak 12 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 “Fatiha” 3 “Kadir” 12 “İhlas” suresi okunur… Namazını bitirince 70 defa “Allahümme salli alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l- Ümmiyyi ve alâ âlihi…” denilir… Sonra 2 defa secde yapar ve birinci secdede 70 defa “Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh…” denilir, Secdeden kalkınca 70 defa “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem inneke ente’l-aliyyü’l-a’zam…” denilir ve böyle 2 secde edilir, her secdede aynısı yapılır, ikinci secdeden kalkmadan Allah’tan hacetini/isteğini niyaz eder/dileğini ister…

4- Regâib Kandili Namazı Hadis-i Şerifi: Regâib Kandili namazı hakkında Hadis-i Şeriflerde şu varid olmuştur: Enes (r.a)’dan rivayetle; Rasûlullah (s.a.v) Regâib namazından söz etti -ki Regâib gecesi Receb ayının ilk Cuma gecesidir (yani Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecedir)-. (Rasûlullah (s.a.v) Regâib) namazını akşam ile yatsı arasında altı selamla (yani ikişer ikişer olarak) on iki rekât olarak kıldı (bir rivayette kılınır). Her rekâtında bir kere “Fatiha” (suresini), üç kere “Kadir” (suresini), on iki kere “Kul hüvallahu ehad” (İhlas suresini) okur… Namazını bitirip selam verdikten sonra yetmiş kere sonra: “Allahümme salli alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l- Ümmiyyi ve alâ âlihi…” der… Sonra secde eder ve secdesinde yetmiş kere: “Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh…” der… Sonra başını (secdeden) kaldırıp yetmiş kere: “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem inneke ente’l-aliyyü’l-a’zam (bir diğer rivayette ente’l-eazzül’ekram)… (yani Rabbim bağışla, merhamet et! Hakkımda bildiklerinden geçiver! Zira sen yücesin ve en büyüksün…” der… Sonra tekrar secdeye varır, birinci secdede söylediği gibi söyler (yaptığının aynısını yapar) ve secdeden kalkmadan Allah’tan hacetini/isteğini niyaz eder/dileğini ister. Şüphesiz Allah böyle bir dilekte bulunanı geri çevrilmez…” (Rezîn, Cem’u-l’Fevâid/Rudânî; II, 2232)

 

Not:

Ârif ve Âlim zatlar, gerek ümmet gerekse fert olarak bütün belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan selâmette olmamız için 3 aylarda aşağıdaki şu zikri tavsiye etmişlerdir:

Receb ayının ilk gecesi 1000/bin defa يا لطيف “Ya Latîf” çekilir sonraki günlerde ise her gün 500/beş yüz defa ” Ya Latîf” çekilir…

Receb ayı boyunca hergün gündüz 500/beş yüz defa akşam/gece 500/beş yüz defa istiğfar/estağfirullâh çekilir…