Bir kimse umresini bitirip tıraş olmadan veya saçını kısaltmadan önce başka bir umre için ihrama girerse hükmü ne olur?

SORU: Bir kimse umresini bitirip tıraş olmadan veya saçını kısaltmadan önce başka bir umre için ihrama girerse hükmü ne olur?

CEVAP:

Bir kimse umresini bitirip tıraş olmadan veya saçını kısaltmadan önce başka bir umre için ihrama girerse, iki umre ihramını birleştirdiği için onun koyun kesmesi gerekir. Bu kurbana “düzeltme ve keffaret kurbanı” da denilir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.