Umre yapmak için ihrama giren bir kimse hastalanıp umresini tamamlayamazsa ne yapmalıdır?

SORU: Umre yapmak için ihrama giren bir kimse hastalanıp umresini tamamlayamazsa ne yapmalıdır?

CEVAP:

Umre yapmak için ihramlı olan bir kimse umre yapmaktan men olunursa (ihsâr) yani kadının kocasının veya mahreminin ölmesi yahut hastalık yahut nafakasının tükenmesinden dolayı umresini tamamlayamazsa, ihramdan çıkmak için harem-i şerifte kesilmek üzere bir kurban gönderir (veya güvendiği bir kişiyle parasını gönderip şu gün şu vakitte kurbanın kesilmiş olup ihramdan çıkabilirsin diye anlaşır) ve (sonra tıraş olup ihramdan çıkar) sonra da bu umresini kaza eder…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.