Bir kadın ihrama girmeden önce âdetli/hayızlı olup Mekke’den dönmeden âdeti bitecekse veya Mekke’de kaldığı bütün sürece âdetli olacaksa nasıl bir yol takip edebilir?

SORU: Bir kadın ihrama girmeden önce âdetli/hayızlı olup Mekke’den dönmeden âdeti bitecekse veya Mekke’de kaldığı bütün sürece âdetli olacaksa nasıl bir yol takip edebilir?

CEVAP:

İhrama girmeden önce âdetli olup Mekke’den dönmeden âdeti bitecek veya Mekke’de kaldığı bütün sürece âdetli olacak bir kadının izleyeceği yolu şu şekilde tarif edebiliriz:

a) Mekke’den dönmeden âdeti bitecek bir kadının izleyeceği yolu şu şekilde tarif edebiliriz: Âdetli kadın mîkat yerinden ihrama girmez. Mekke’ye ihramsız girdiği için de bir kurban vacip olur. Âdeti bitince mîkat yerine döner ihrama girer. Böylece kurban sakıt olmuş olur, çünkü henüz tavaf yapmamıştır.

Mîkatı özürsüz olarak ihramsız geçen kimse, umre veya hac tavafına başlarsa, tekrar mîkat yerine dönse bile kurban kesmesi vacip olur.

Mesela; Mekke’ye vardıktan beş gün sonra âdeti bitecek olan bir kadın, mîkatı ihrama niyet etmeden geçer. Mîkatı ihramsız geçtiğinden dolayı üzerine bir kurban vacip olur. Mekke’ye geldiğinde tavaf yapmadan bekler. Âdeti bitince mîkat yerine gidip ihrama girer böylece kurban sakıt olur, çünkü henüz tavaf yapmamıştır. Böylece beş gün ihramlı olarak bulunmanın zorluğundan kurtulmuş olur.

b) Mekke’de kaldığı sürece âdetli olacak bir kadına izleyeceği yolu şöyle tarif edebiliriz: Bu durumdaki bir kadın mîkat yerinden ihrama girer, zira âdetli olmak ihrama girmeye engel değildir. Sonra Kâbe’yi tavaf eder. Kâbe’yi âdetli olarak tavaf ettiği için üzerine bir kurban vacip olur. Sonra Safâ-Merve arasında sa’y yapar. Sa’y için abdest şartı bulunmadığı için üzerine herhangi bir ceza gerekmez. Sonra saçlarından alır ve ihramdan çıkar. Böylece umresini yapmış olur fakat umrede tavafını âdetli olarak eda ettiği için bir kurban kesmesi lazım olur.

Bu yazı yorumlara kapalı.