Umrede Kudûm tavafı veya veda tavafı var mıdır?

SORU: Umrede Kudûm tavafı veya veda tavafı var mıdır?

CEVAP:

Umrede kudüm veya veda tavafı yoktur. İhrama girdikten sonra yapacağı tavaf umre tavafı olmuş olur…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.