Bir kadın evlenir, yüz gram altını mehir olarak alır, üzerinden de bir sene geçer ve sonra da kocası zifaf yapmadan onu boşarsa, bu kadına zekât gerekir mi?

SORU: Bir kadın evlenir, yüz gram altını mehir olarak alır, üzerinden de bir sene geçer ve sonra da kocası zifaf yapmadan onu boşarsa, bu kadına zekât gerekir mi?

CEVAP:

Bir kadın (yüz gram altını) mehir olarak (kabzeder) alır, üzerinden bir sene geçer, sonra da (kocası) zifaf yapmadan onu boşarsa, evvela zifaftan önce boşadığından dolayı kadının mihrin yarısını (elli gramını) adama iade etmesi gerekir. Sonrada kadın, mihrin tamamının (yani yüz gramın) zekâtını öder. (Zira mehir nisap miktarıdır ve kadın bu mehri kabzetmiştir, üzerinden de bir sene geçmiştir ve üzerinden bir sene geçtikten sonra akdin bozulması nedeniyle nisap eksilse de, yine de zekât sakıt olmayacağından, kadın mehrin tamamının zekâtını vermek zorundadır.)

Şayet yukarıdaki durumda mehir, altın, gümüş (veya para) değil de, bir eşya veya sâime hayvan olursa, o takdirde kadın yarım mihrin zekâtını verir. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.