Bir fakire, bir nisap miktarınca yani 80,18 gr altın değeri veya daha fazla zekât vermek caiz midir?

SORU: Bir fakire, bir nisap miktarınca veya daha fazla zekât vermek caiz midir?

CEVAP:

Bir fakire, bir nisap miktarınca (yani 80,18 gr altın değeri veya 561,2 gümüş değeri) veya daha fazla zekât vermek mekruhtur... Ebû Yusuf’tan bir rivayet göre, “fakire bir nisap miktarı vermekte beis yoktur, ancak bundan fazlasını vermek mekruhtur…” Ancak, zekâtın verildiği kimse borçlu olup borcunu ödedikten sonra nisap miktarınca artmayacaksa veya çoluk çocuk sahibi olup, şayet verilen zekât çocuklarına dağıtılsa her birine ayrı ayrı nisap miktarınca düşmeyecekse, o takdirde mekruh değildir…

Hişâm şöyle demiştir: “Ebû Yusuf’a, “Bir adamın yüz doksan dokuz dirhemi (yani nisaptan bir dirhem eksik parası) olur da, kendisine de iki dirhem sadaka verilirse ne olur?” diye sordum, O da, “Birini alır, birini geri çevirir” diye cevap verdi” demiştir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)