Abdülvehhâb’ın ölümü ve bundan sonra hareketin siyasi kanadı olan Âli Suud tarafının ağır basması…

SORU: Abdülvehhâb’ın ölümü ve bundan sonra hareketin siyasi kanadı olan Âli Suud tarafının ağır basması…

CEVAP:

Abdülvehhâb’ın m.1792 yılında ölümünden sonra hareketin siyasi kanadını oluşturan Muhammed b. Suud tarafı daha ağır basmaya başlamıştır. Hâkim oldukları toprakları genişletme faaliyetleri Muhammed b. Suud zamanında başlamış ve onun ölümünden sonra ise yerine geçen oğlu Abdülaziz zamanında da devam etmiştir. Ancak şu var ki, Âli Suud’un topraklarını bu kadar hızlı genişletebilmelerindeki önemli sebep, Osmanlı devletinin Rus ve İran savaşları ile meşgul olmasıydı…

Bu yazı yorumlara kapalı.