Selefîlerin/Vehhâbîlerin Şiilere Kerbela’da katliam yapması… Selefîlerle/Vehhâbîlerle Şiilerin düşman olması…

SORU: Selefîlerin/Vehhâbîlerin Şiilere Kerbela’da katliam yapması… Selefîlerle/Vehhâbîlerle Şiilerin düşman olması…

CEVAP:

Devlet-i Aliyye’yi Osmaniye’nin zayıflığını fırsat bilen Vehhâbîler, Basra körfezinde hâkimiyetlerini kurmuşlardı. Necef’te Şiilerle aralarında geçen bir tartışma sonucunda bazı Vehhâbî’lerin öldürülmesini bahane eden Abdülaziz b. Suud, 10 Muharrem 1802’de Kerbela törenlerine katılan binlerce Şii’yi kılıçtan geçirmiş ve Hz. Hüseyin’in türbesini yağmalattırmıştır…

Bu yazı yorumlara kapalı.