94. Menkıbe… Hz. Pîr’i bir akrebin altmış defa sokması.. Şeyh Ebû Abbas’a bir ölçek buğday vermesi ve yıllarca yemeleri

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr’i Bir Akrebin Altmış Defa Sokması… Şeyh Ebû Abbas’a Bir Ölçek Buğday Vermesi ve Yıllarca Yemeleri)

Salih Şeyh Ebû Abbas Ahmet b. Muhammed Kuraşî’den rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir (r.a) ve ben binekle, ‘Mansur camiine’ gittik. Sonra medresesine döndü. Mübarek yüzünü açtı ve eliyle (alnındaki) akrebi (alıp) yan tarafına attı. (Akrep) yerde yürümeye başladı. Ona:

– Öl, dedi, (o da) hemen olduğu yerde ölüverdi. Sonra:

– Ey Ahmet, bu (akrep) camiden buraya kadar beni altmış defa soktu, dedi.

 

——————————-

 

(Şeyh Ebû Abbas Ahmet) dedi ki:

– Ona Bağdat’a çöken pahalılıktan, yokluktan ve fakirlikten şikâyet ettim. Bunun üzerine bir ölçek buğday verdi ve bana:

– Onu bir harara (büyük dokuma çuvala) koy, ağzını kapat. Yan tarafından (küçük) bir kapak açıp (buğdayı oradan) alın ve öğütün, dedi.

(Şeyh Ebû Abbas Ahmet) dedi ki:

– Ondan beş sene yedik, sonra hanımım onu açtı ve ilk hâli gibi (hiç eksilmemiş) buldu. (Fakat ağzını açtıktan sonra) yedi gün içinde bitti. Bunu Şeyh’e anlattığımda:

– Eğer onu olduğu gibi bıraksaydınız ölünceye kadar ondan yerdiniz, dedi…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.