83. Menkıbe… Hz. Pîr’in, Mısır’a Tecrit Üzere yola çıkacak bir kimsenin ağzına parmağını koyup emmesini emretmesi

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr’in, Mısır’a Tecrit Üzere Yola Çıkacak Bir Kimsenin Ağzına Parmağını Koyup Emmesini Emretmesi)

Abdullah Muhammed Kamil’den rivayetle, dedi ki:

– Arif Şeyh Ebû Muhammed Şâvir Sebtî Mahallî diyor ki: Şeyhimiz Muhyiddin Abdulkadir Cîlânî (r.a)’ı ziyaret etmek için Bağdat’a geldim. Onun yanında bir müddet ikamet ettim. Mısır’a mahlûkattan ve malumattan tecrit üzere (Allah’tan başkasından hiç bir şey istememek, tek başıma ve yanıma hiçbir şey almadan) geri dönmeye niyet ettim ve ondan izin istedim. Bunun üzerine bana hiç kimseden bir şey istemememi tavsiye etti, parmağını ağzıma koydu, onu emmemi emretti ve ben de yaptım. Bana:

– Allah yolunda müstakim ve hidayet (üzere) olarak ayrıl, dedi.

Bundan sonra Mısır’a (yola) çıktım. Hiç bir şey yemiyor ve içmiyordum (fakat yine de) kuvvetim ziyadeleşmişti…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.