70. Menkıbe… Hz. Pîr’e yeryüzünün hepsinin selam vermesi… Marûf Kerhî ile kabrindeyken konuşması

YETMİŞİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’e Yeryüzünün Hepsinin Selam Vermesi. Maruf Kerhi İle Kabrindeyken Konuşması)

Kudve Şeyh Ebu Hasan Ali b. Hîtî’den rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Abdulkadir ile birlikte Marûf Kerhî’nin -Allah cümlesinden razı olsun- kabrini ziyaret ettim. (Şeyh Abdulkadir):

– Esselamu aleyke ey Şeyh Marûf! Seni bir derece ile geçtik, dedi.

(Ravi) dedi ki:

– Sonra ben de onunla birlikteyken (Şeyh Marûf’u) tekrar tekrar ziyaret etti ve;

– Esselamu aleyke ey Şeyh Marûf! Seni iki derece ile geçtik, dedi. Bunun üzerine Şeyh Marûf ona kabrinden:

– Ve aleyke’s-selamu ey zamanının ahalisinin efendisi, dedi.

 

———————————

 

(Ravi) dedi ki:

– (Şeyh Abdulkadir) ashabına şüphesiz “Irak bana selam verdi”, demişti.

(Şeyh Abdulkadir’in) vefatından sonra ise (Ravi) dedi ki:

– (Şeyh Abdulkadir) onlara demişti ki:

– Size kaç defa “Irak” bana selam verdi diye haber verip bildirdim. Şimdi ise yeryüzü doğusuyla ve batısıyla, mamur olan ve olmayan yeriyle, karasıyla ve deniziyle, ovasıyla ve dağıyla beni selamladı.

(Ravi) dedi ki:

– O zamanda kutupluğundan dolayı evliyalardan onu gelip selamlamayan kimse kalmadı… Allah’ın hoşnutluğu onun tezkiye ve razı olunmuş ruhunun üzerine olsun…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.