71. Menkıbe… Hz. Pîr’in, azametli bir sohbet yaptığı zaman peşinden söylediği sözler

YETMİŞ BİRİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’in, Azametli Bir Sohbet Yaptığı Zaman Peşinden Söylediği Sözler)

Şeyh Ebu Muhammed Abdullatif b. Zahir Bağdadî Sûfî’den rivayetle, dedi ki:

– Şeyhimiz Muhyiddin Abdulkadir (r.a) azametli bir sohbet yaptığı zaman hemen peşinden:

– Allah hakkı için, “doğru söyledin” deyin. Muhakkak ben kendisinde şek olmayan bir yakîn ile konuşuyorum. Konuşturuluyorum da konuşuyorum. (Bana) veriliyor da dağıtıyorum. Emrediliyorum da yapıyorum. Uhde (sorumluluk) bana emredenin üzerinedir. Diyet de öldürenin üzerinedir. Beni yalanlamanız dinleriniz için vaktin zehri, dünyanızın ve ahiretinizin ise zayi olmasına sebeptir. Ben kılıç ustasıyım. Ben çok öldürenim. “Allah, sizi kendisinden sakınmanız hakkında uyarmaktadır.” (Ali İmran; 28) Eğer dilimde şeriatın dizginleri olmasaydı size yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi haber verirdim. Siz benim elimde billur (şeffaf kaplar) gibisiniz. Sizin içinizdekileri de dışınızdakileri de görürüm. Eğer dilimde hükmün dizginleri olmasaydı Yusuf’un ölçeği içindekileri bildirirdi. Fakat ilime delil ile itibar edilir, dedi. Âlimin delili ile ki sakladığı (gizlediği) şey ortaya çıkmasın, dedi…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.