Çalışan, yük taşıyan ve evde beslenen hayvanların zekâtı hakkında ne dersiniz?

SORU:  Çalışan, yük taşıyan ve evde beslenen hayvanların zekâtı hakkında ne dersiniz?

CEVAP:

Çalışan, yük taşıyan ve evde beslenen[1] (hayvanlarda) zekât yoktur.

(Sâimeler; sağmak ve üremek kastıyla kırda otlatılan deve, sığır ve koyun cinsinden olan dört ayaklı ehlî hayvanlardır. Bunlarda zekâtın vacip olması için senenin çoğunda otlamakla kifayet etmesi/yetinmesi şart koşulur. Senenin yarısında veya daha fazlasında yemle beslenirse, onda zekât yoktur. Eğer Sâime olan hayvanı, etini yemek ve misafirlerine yedirmek için otlatarak beslerse, keza bunda da zekât yoktur ve bu durumda hayvanı yük taşımak ve binmek için otlatmış gibi olur. Yük taşımak ve binmek için kırda otlatılan hayvanlara zekât düşmemesi, giyilen elbise ve hizmette kullanılan köle gibi olduklarındandır.)

 

[1] (Arapça “alûfe”), koyun ve diğerlerinden yemle beslenen (hayvanlar demektir). Tekil de cemi de eşittir. “Reddü’l Muhtâr”

Bu yazı yorumlara kapalı.