Hangi hayvanlarda zekat gerekir? Sâime nedir?

SORU:  Altın, gümüş ve ticaret mallarının haricindeki (bir şeyde) zekât gerekir mi? Sâimeler nedir? (Zikredilen) bu cinslerde (zekât olarak) ne gerekir?

CEVAP:

Evet, (altın, gümüş ve ticaret mallarının haricinde), sâimelerde zekât gerekir. (Sâimeler), (sağmak ve üremek kastıyla) kırda otlatılan deve, sığır ve koyun (cinsinden olan dört ayaklı ehlî) hayvanlardır. (Bunlarda) zekâtın vacip olması için senenin çoğunda otlamakla kifayet etmesi (yetinmesi) şart koşulur. Senenin yarısında veya daha fazlasında yemle beslenirse, onda zekât yoktur[1]. (Bu cins hayvanlarda/sâimelerde, üzerine zekât) vacip olan miktar ve (vacip olan bu miktarın) kendisinde zekât (olarak verilmesi) gereken miktar değişmektedir.

 

[1] Sâime olan hayvanı, etini yemek ve misafirlerine yedirmek için otlatarak beslerse, keza bunda da zekât yoktur ve bu durumda hayvanı yük taşımak ve binmek için otlatmış gibi olur. Yük taşımak ve binmek için kırda otlatılan hayvanlara zekât düşmemesi, giyilen elbise ve hizmette kullanılan köle gibi olduklarındandır.

Bu yazı yorumlara kapalı.