64. Menkıbe… Hz. Pîr kuşluk namazı kılarken kırk saf Evliyanın O’nu ayakta beklemesi

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr Kuşluk Namazı Kılarken Kırk Saf Evliyanın O’nu Ayakta Beklemesi)

Büyük Şeyh Arif Billâh Meşhur Ali b. Hîtî’den rivayetle, -Allah ondan razı olsun- dedi ki:

– Bir defasında Şeyh Abdulkadir’i -Allah onun ruhunu yüce kılsın-  ziyaret etmek için Bağdat’a geldim. Onu medresesinin damının üzerinde “duhâ/kuşluk” namazı kılarken gördüm. (Sonra) göğe baktım ve orada “ricali gayb”’den kırk saf buldum. Her safta yetmiş kişi ayakta duruyordu. Bunun üzerine onlara:

– Oturmaz mısınız? dedim. (Onlar):

– Tâ ki namazını bitirip bize izin verinceye kadar (oturamayız). Onun eli bizim elimizin üstünde, ayağı bizim boynumuzda ve emri hepimizin üzerinedir, dediler. (Şeyh namazı bitirip) selam verdiğinde, ona yöneldiler onu selamlayıp elini -Ravi dedi ki veya ellerini- öpmede acele ediyorlardı. Şeyh Ali b. Hîtî:

– Biz Şeyh Abdulkadir’i gördüğümüzde bütün hayırları (güzellikleri) görmüş olurduk, dedi…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.