63. Menkıbe… Hz. Pîr’e Kaf Dağının liderlerinin gelmeleri ve hizmetçisine Hz. Pîr hakkında bazı sırlar söylemeleri

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr’e Kaf Dağının Liderlerinin Gelmeleri ve Hizmetçisine Hz. Pîr Hakkında Bazı Sırlar Söylemeleri)

Şeyh Ebu Muhammed Abdullah Betâihî’den rivayetle -Allah Teâlâ ona rahmet etsin- dedi ki:

– Bir gün Şeyhimiz Muhyiddin Abdulkadir (r.a)’ın huzuruna girdim ve onun yanında daha önce görmediğim dört kişiye rastladım. Bunun üzerine (bir şey yapmadan) yerimde kaldım. Onun yanından kalktıklarında Şeyh bana:

– Onlara yetiş ve sana dua etmelerini iste, dedi. Henüz çıkmadan onlara medresenin avlusunda yetiştim ve dua etmelerini istedim. Onlardan birisi bana:

– Ne mutlu sana! Sen öyle bir kimsenin hizmetçisisin (ki), Allah onun bereketiyle yeryüzünü ovasıyla ve dağıyla, karasıyla ve deniziyle muhafaza eder (gözetir). (Yine) onun duasıyla mahlûkat salihiyle ve faciriyle merhamet olunur. Biz ve sair evliyalar onun nefeslerinin muhafazasında, hizmetinin gölgesinde ve emrinin dairesindeyiz, dedi.

– Sonra medresenin kapısından çıktılar da onları göremedim. Böylece şaşırmış bir hâlde Şeyh’e döndüm ve (daha) ona bir şey anlatmadan önce bana:

– Ben hayattayken sana söylediklerini hiç kimseye anlatma, dedi. (Ben):

– Ey Efendim! Onlar kimdi? dedim. (O):

– ”Kaf Dağı”’ın” ileri gelenleri (liderleri). Onlar şimdi “Kaf Dağındaki” yerlerindedirler, dedi… Allah bereketlerini üzerimize daim eylesin…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.