50. Menkıbe… Hz. Pîr’in medresesinin kapısından geçen her Müslüman kimsenin kabir azabının bağışlanacağı

 

ELLİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’in Medresesinin Kapısından Geçen Her Müslüman Kimsenin Kabir Azabının Bağışlanacağı )

İsa b. Abdullah’tan rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’i şöyle derken işittim:

– Herhangi Müslüman bir kimse medresemin kapısından geçse, muhakkak kıyamete kadar kabir azabından emin olur, azabı hafifletilir (dindirilir, bağışlanır).

(Ravi devamla) dedi ki:

– Ona (Şeyh’e) Bağdat ahalisinden bir genç geldi ve;

– Babam öldü. Onu dün gece rüyada gördüm. Kabrinde azap gördüğünü anlattı ve bana: “Şeyh Abdulkadir’e git ve benim için ondan dua iste” dediğini söyledi. Bunun üzerine (Şeyh):

– Medresemin kapısından hiç geçti mi? dedi. (O):

– Evet, dedi. Bunun üzerine (Şeyh) sustu. (Ölen adamın) çocuğu ertesi gün tekrar geldi ve;

– (Babamı) dün gece müjdeli (sevinçli) gördüm, üzerinde de yeşil bir hediye elbise vardı. Bana:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’in bereketiyle muhakkak Allah benden azabı kaldırdı ve (bu) gördüğün (elbiseyi) giydirildim. Ey evladım, sana lazım gelen ondan hiç ayrılmamandır, dedi. Şeyh:

– Şüphesiz Rabbim -azze ve celle- bana, Müslümanlardan medresemin kapısından geçen kimselerin azabını hafifleteceğini (dindirilip, bağışlanacağını) vaat etti, dedi…

 

——————————-

 

(Ravi) dedi ki:

– Bir gün (Şeyh’in meclisinde) hazır bulundum. O’na:

– Babu’l Ezc” yanında bir kaç gün (önce) defnolunmuş bir ölünün kabrinden çığlıkları duyuluyor, denildi. Bunun üzerine (Şeyh):

– Benden bir hırka giydi mi? dedi. (Onlar):

– Bu hususta bilgimiz (haberimiz) yok, dediler. (Şeyh):

– Meclisimde hazır bulundu mu? dedi. (Onlar):

– Bu hususta bilgimiz (haberimiz) yok, dediler. (Şeyh):

– Yemeğimden yedi mi? dedi. (Onlar):

– Bu hususta bilgimiz (haberimiz) yok, dediler. (Şeyh):

– Haddi aşan (ihmal edip fırsatı kaçıran) hüsrana daha layıktır, dedi ve heybet onu (azametli) kılar ve vakar onu kaplar hâlde bir saat başını öne eğip sustu. Sonra:

– Melekler bana: “O senin yüzünü gördü ve senin hakkında hüsnü zan besledi. Allah Teâlâ da bundan ötürü ona rahmet eyledi” dediler, dedi.

(Ravi) dedi ki:

– Bu olanlardan sonra zaman zaman insanların (o mezara) gidişleri tekerrür etti (fakat) bundan sonra (o ölünün) çığlığı hiç duyulmadı. Allah bereketlerini üzerimize daim eylesin…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.