49. Menkıbe… Hz. Pîr’in, müridinin başına gelecek kötü bir hâli ona rüyada atlattırması

 

KIRK DOKUZUNCU MENKIBE

(Hz. Pîr’in, Müridinin Başına Gelecek Kötü Bir Hâli Ona Rüyada Atlattırması)

Ebu Ğanâim Şerif Hüseyin Dimeşkî’den rivayetle, -Allah Teâla ona rahmet etsin- dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’in hizmetçisi bir gecede yetmiş defa ihtilam oldu. Her defasında (kendisini) bir öncekinden başka bir kadınla cima eder görüyordu. Onlardan kimisi tanıdığı, kimisi ise tanımadığı (kimselerdi). Sabaha erdiğinde (bu) illetini şikâyet etmek için Şeyh’e geldi. Ona bu husustan bir şey anlatmadan önce (Şeyh) ona:

– Dün geceki ihtilamından iğrenme (nefret etme). Ben senin ismine “Levh-i Mahfuz’da” baktım ve orada seni filanca ve filanca kadınla(rla) yetmiş defa zina eder gördüm, dedi. (Sonra) ona, onun bildiği kadınların isimlerini ve sıfatlarını zikretti. (Şeyh devamla): “Bunun üzerine Allah’a -azze ve celle- dua ettim tâ ki senden bu durumu uyanıklık hâlinden uyku hâline tebdil etti (çevirdi), dedi. Allah bizi ondan istifade ettirsin ve bereketlerini üzerimize daim eylesin…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.