39. Menkıbe… Hz. Pîr henüz sözünü tamamlamadan dediğinin meydana gelmesi

 

OTUZ DOKUZUNCU MENKIBE

(Hz. Pîr Henüz Sözünü Tamamlamadan Dediğinin Meydana Gelmesi)

Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Ebu Feth Heravî’den rivayetle -Allah Teâlâ ona rahmet esin- dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir (r.a)’ın meclisinde hazır bulundum. Konuşmaya (başladı), öyle ki konuşmasında istiğrak (hâline) girdi ve;

– Şayet Allah Teâlâ yeşil bir kuş gönderip benim konuşmamı dinlemesini istese şüphesiz yapar, dedi ve henüz sözünü tamamlamadan güzel görünüşlü yeşil bir kuş uçtu, kolunun yenine girdi ve (bir daha da) çıkmadı…

(Ravi) dedi ki:

– (Yine) başka bir gün, (Şeyh) meclisinde bir konuşma yaptı. (Konuşma esnasında) bazı insanlar bir süre karışıklık meydana getirdiler. Bunun üzerine (Şeyh):

– Şayet Allah Subhânehû ve Teâlâ benim konuşmamı dinleyecek yeşil kuşlar göndermek istese, dedi ve henüz sözünü tamamlamadan meclis yeşil kuşlarla doldu. (Orada) hazır bulunanlar da o (kuşları) gördü…

(Ravi) dedi ki:

– (Şeyh) bir gün Allah Teâlâ’nın kudreti hakkında konuştu. Onun kelamından insanları (heybet) korku ve huşu kapladı. (O vakit) meclise, acayip yaratılışlı (hilkatli) yeşil bir kuş geldi. İnsanlar da Şeyh’in konuşmasını dinleme ile değil de o (kuşa) bakmakla meşgul oldular. Bunun üzerine Şeyh:

– (Hak) Ma’budun izzetine (andolsun ki) benim bu kuşa: “Parça parça ol (da) öl” dememi isteseniz, muhakkak parça parça olup ölür”, dedi ve henüz sözünü tamamlamamıştı ki kuş, meclisin yapıldığı yere parça parça (olmuş halde) düştü…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.