26. Menkıbe… Hz. Pîr’in Ramazanın gündüzlerinde süt emmediği

 

YİRMİ ALTINCI MENKIBE

(Hz. Pîr’in Ramazanın Gündüzlerinde Süt Emmediği)

Salih iki zevce Verâ sahibi İmam Şeyh Ebu Said b. Süleyman Abdullah Hâşimî Cîlî ve hanımından rivayetle, ikisi dediler ki:

– Şeyh Abdulkadir’in annesi Ümmü Hayr Fatıma’nın -Allah ikisinden de razı olsun- bu hususta kıdemi (önceliği) vardır. Onu kaç defa (şöyle) derken işittik:

– Oğlum Abdulkadir’i (dünyaya) getirdiğimde, Ramazan (ayının) gündüzlerinde (benden süt) emmiyordu. (Bir defasında) Ramazan hilali bulutla örtülü (olduğundan) insanlar (hilali görmeyince) bana geldiler ve bana (Abdulkadir’in durumunu) sordular. Ben de onlara: “Bugün emmedi”, dedim. Sonra ortaya çıktı ki o gün Ramazan ayından idi. (İşte) o vakit beldemizde, “Eşraftan (birinin) çocuğu oldu da Ramazanın gündüzünde emmiyor”, diye şöhret buldu…

 

———————–

 

Baş Kadı (Kâdı-l Kudât) Ebu Salih’ten rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Abdulvahhab’dan işittim (şöyle) diyordu:

– Acem Meşayihinin ve Ulemasının büyükleri, büyüklerinden rivayet ediyorlar (şöyle diyorlardı): “O, Ramazan ayının gündüzünde emmiyordu. Yani (Ümmü Hayrın) çocuğu Şeyh Muhyiddin Abdulkadir (r.a)…

 

———————-

 

(Yine) rivayet olundu ki: “Annesi ona altmış yaşında hamile kaldı…” Denilir ki: “Altmış yaşında ancak Kureyşli bir kadın hamile kalabilir, elli yaşında da ancak Arap bir kadın (hamile kalabilir)…”

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.