Hastalık, yediğini sindirmeden yemektir… Günde 1-2 defa yemek insan için yeterlidir… Günün büyük kısmını yiyerek geçirenler bedenlerini çöplüğe çeviriyorlar… 200-250 gr. bir yemeğin midede sindirimi 3-5 saatte olur… En önemli sağlık kuralı ve bütün hastalıklara deva olan yegâne “ilaç” iyice acıkmadan yememektir… Yemeğin cinsine ve miktarına göre midede sindirim süresi 6-10 saat kadar sürer… Yemek yedikten 6-10 saat sonra ancak ikinci yemek yenilebilir… Vücudumuzda 4 hazım merhalesi vardır…

Sağlık… Sık yemek…

HASTALIK, YEDİĞİNİ SİNDİRMEDEN YEMEKTİR…

GÜNDE 1-2 DEFA YEMEK İNSAN İÇİN YETERLİDİR…

GÜNÜN BÜYÜK KISMINI YİYEREK GEÇİRENLER BEDENLERİNİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRİYORLAR…

200-250 GR. BİR YEMEĞİN MİDEDE SİNDİRİMİ 3-5 SAATTE OLUR…

EN ÖNEMLİ SAĞLIK KURALI VE BÜTÜN HASTALIKLARA DEVA OLAN YEGÂNE “İLAÇ” İYİCE ACIKMADAN YEMEMEKTİR…

YEMEĞİN CİNSİNE VE MİKTARINA GÖRE MİDEDE SİNDİRİM SÜRESİ 6-10 SAAT KADAR SÜRER…

YEMEK YEDİKTEN 6-10 SAAT SONRA ANCAK İKİNCİ YEMEK YENİLEBİLİR…

VÜCUDUMUZDA 4 HAZIM MERHALESİ VARDIR…

MİDEDE SİNDİRİM TAMAMLANMADAN YENEN TEK BİR LOKMA MİDEDE SİNDİRİM SÜRECİNİ BOZAR VE MİDEDE YANMA, EKŞİME, GAZ VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR…

Detaylar…

Hastalıkların temel nedenlerinden biri de alınan besinin tamamen sindirilmesini beklemeden üstüne başka bir yemek yemektir… Eski ilmihallerde hazmı tamamlanmamış yemeğin üstüne başka bir yemek yemenin haram olduğu bildirilmektedir…

Sindirim sistemi belli kurallarla çalışır… Bu kurallara göre, 200-250 gr. miktarında bir yemeğin sindirimi, midede 3-5 saatlik bir süreç geçirdikten sonra ince bağırsaklara inerek tamamlanır. Buna birinci hazım denir. Yemeğin cinsine, miktarına ve özelliğine göre birinci hazmın süresi 6-10 saate kadar uzayabilirBirinci hazmı geçen besinler bağırsak mukozası ile emilerek kana geçer ve ikinci hazım için karaciğere gönderilir. Karaciğer, birinci hazımdan gelen protein, karbonhidrat, yağ gibi besin parçalarını daha küçük parçalara ayırır ve bunların bir kısmından kişinin tabiatına uygun yağ, glikoz, enzim, protein, vitamin gibi temel maddeler üretir. Böylece ikinci hazım tamamlanır ve bu temel maddeler kana geçer. Kandaki görevli hormonlar vasıtasıyla hücreye ulaştırılır. Kanda gerçekleşen bu işlemle birlikte üçüncü hazım da tamamlanmış olur… Hücrede, şekerden (glikoz) enerji, aminoasitlerden ise farklı proteinler üretilir. Buna da dördüncü hazım denir

Midede sindirim tamamlanmadan yenen tek bir lokma midede sindirim sürecini bozar. Bu bir lokma, önceki yemekle karıştığında sindirilemediği için mayalanmaya veya çürümeye yol açar, midede yanma, ekşime, gaz ve şişkinliğe sebep olur. Mayalanma veya çürüme sonucu oluşan zehirli ve asitli kalıntılar, ince bağırsaklara inerek “Karışık Yemek” bölümünde anlatılan süreci başlatır…

Midede sindirim tamamlandıktan sonra, yani 3-5 saat sonra, ikinci bir yemek yenebilir. Ancak 3-5 saat arayla yemek yendiğinde, organizma dört seviyede yoğun bir hazım işlemiyle uğraştığından diğer fonksiyonlarda çok zorlanır ve “Fazla Yemek” bölümünde anlatılan durum ortaya çıkar. İkinci bir besin için birinci sindirimin tamamen bitmesini, yani 6-10 saat geçmesini beklemek gerekir. İkinci veya üçüncü hazımdan sonra yemek, yani günde 1-2 defa yemek (12-24 saat arayla), insan için yeterlidir. İçme konusunda da ölçü aynıdır

Günümüzde insanlar, özellikle kadın ve çocuklar, günün büyük bir kısmını sürekli yiyerek geçiriyorlar ve bedenlerini çöplüğe çeviriyorlarPeygamber Efendimiz (s.a.v) çoğu zaman aç ve susuz dururdu. Hatta üç gece arka arkaya karnını doyurduğu olmamıştır. “Geceleyin veya gündüzün ikişer defa yemek illettir…” ve “Tokken yemek hem hastalık, hem de haramdır…”, buyurmuştur…

O halde en önemli sağlık kuralı ve bütün hastalıklara deva olan yegâne “ilaç” iyice acıkmadan yememektirEski hekimler de “Hastalık nedir?” sorusuna “Yediğini sindirmeden yemektir…” diye cevap vermiştir… Aidin Salih/Gerçek Tıp