Zilhicce’nin ilk 10 gününün fazileti ve orucu hakkında hadisler var mıdır? Bu günlerde neler yapılmalıdır?

SORU: Zilhicce’nin ilk 10 gününün fazileti ve orucu hakkında hadisler var mıdır? Bu günlerde neler yapılmalıdır?

CEVAP:

1- Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Hüneyde b. Hâlid hanımından, o da Rasûlullah (s.a.v)’ın zevcelerinden birinden şöyle anlatmıştır: “Rasûlullah (s.a.v) Zilhicce’den dokuz günle Aşûra günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk Pazartesi ile Perşembe günü oruç tutardı…”

2- Taberânî’nin zikrettiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin…”

3- İbn-i Mâce’de zikredildiği üzere, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şu on günde Allah’a (c.c) yapılan ibadetten O’na daha sevimli ibadetin yapılacağı günler, dünya günleri içerisinde yoktur ve şüphesiz o günlerdeki bir günün orucu bir yılın orucuna ve onlardaki bir gece de Kadir gecesine muhakkak denk gelir…”

4- Beyhakî’de zikredildiği üzere Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir…

Keza Beyhakî’de zikredildiği üzere Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir…

5- Tirmizî ve İbn-i Mâce’nin zikrettiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah katında, yapılan amellerden hiç biri, Zilhiccenin (ilk) on gününde yapılan amellerden daha faziletli ve sevimli değildir. Bu on günden bir gün oruç tutmak bir senelik oruca, bir gece ibadeti de Kadir gecesine muadildir…”

6- Ahmed b. Hanbel’in zikrettiği üzere Hafsa (r.anha) şöyle demiştir: “Dört şey var ki, Rasûlullah (s.a.v) (yaşadığı müddetçe) hiç bırakmadı: Aşure orucu, (Zilhicce’den) on gün ve her aydan üç gün (oruç), (sabah namazından önce) iki rekât…” (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)