Zekatı verirken “bu sana hediyemdir” denilirse hükmü ne olur?

SORU: Onlar (yani zekât verilmesi caiz olan kimseler), kendilerine bu zekât malıdır denildiğinde (o malı) almazlar. O halde (zekâtı) onlara vermenin yolu nedir?

CEVAP:

Bunu açığa vurmaya (ve zekât malı olduğunu belirtmeye) hacet yoktur. Bilakis, eğer malının zekâtını vermeye niyet eder ve bunun (yani zekât malının) onlara bir hediye olduğunu izhar edersen, zekâtın edası yönünden bu caiz (ve yeterli) olur. (Ancak şu) şartla ki; (bu kimselerin) -(zekât alacak) sınıfların beyanı (bahsinde) geçtiği üzere- zekât (almaya) müstehak olmaları ve Benî Hâşim’den olmamaları (kaydıyla).

Bu yazı yorumlara kapalı.