Zekâta niyet ederek bir fakiri bir sene evinde oturtursa zekâtı eda etmiş olur mu?

SORU: Bir kimse zekâta niyet ederek bir fakiri bir sene evinde oturtursa zekâtı eda etmiş olur mu?

CEVAP:

Bir kimse zekâta niyet ederek bir fakiri bir sene evinde oturtursa zekât yerine geçmez… İmam Ebû Yusuf buna muhaliftir. Ona göre, bir kimse bir fakiri zekât niyetiyle bir sene evinde oturtsa zekât yerine geçer… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)