Zekat ve Öşrü, talebelere harcaması için okul idarecisine vermek, öğretmen maaşlarını ödemek, okul inşa etmek…

SORU: Eğer zekât malını okulun işlerini idare eden kimseye (mütevellîye) verirse hükmü ne olur?

CEVAP:

Eğer (kişi) zekât malını okulun müdürüne (idarecisi ve mütevellîsine) verir ve ilim talebelerinin fakirlerine ve miskinlerine harcaması için onu vekil tayin ederse, müdürün (talebelere zekât malını) temlik etmesi şartıyla bu caiz olur. (Okul müdürü) insanların zekâtını ne (ilim talebelerine) yemeği mübah kılma (yemekhane masraflarına harcama) ve okul binasını inşa etmede ve ne de (zekât) malını öğretmenlerin/müderrislerin veya görevlilerin aylık maaşlarını ödeme (hususlarına) eda etmez (kullanamaz)…