Zekât almaya müstehak olan bir kimseye zekât veya öşür parası verilirse, bu kimse bu parayı istediği yere harcayabilir mi?

SORU: Zekât almaya müstehak olan bir kimseye zekât veya öşür parası verilirse, bu kimse bu parayı, kendisine zekât almayı helal kılan cihetten başka bir yere harcayabilir mi?

CEVAP:

Zekât almaya müstehak olan kimseler, aldıkları zekât mallarını, kendilerine zekât almayı helal kılan cihetten başka bir yere harcayabilirler. Zira bu mal onların mülküdür ve dolayısıyla bu malı, kendilerine zekât almayı helal kılan cihetten/yerden başka bir yere harcayabilirler… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)