Zamanımızdaki çoraplar üzerine abdest alırken meshetmenin hükmü nedir?

SORU: Zamanımızdaki çoraplar üzerine abdest alırken meshetmenin hükmü nedir?

CEVAP:

a) Ebû Hanife (rh.a)’e göre, çoraplar, altı ve üstü deri kaplanmış veya yalnız altı deri ile kaplı ise üzerine meshetmek caizdir, eğer çoraplar böyle değil iseler üzerlerine meshetmek caiz değildir…

b) Ebû Yusuf ve Muhammed (rh.aleyhima) ise, “Eğer çoraplar, içine su almayacak suyu ayağa ulaştırmayacak kadar kalın olurlarsa üzerlerine meshetmek caizdir” demişlerdir… (Teshîl li Mesâi’l-Kudûrî)

Yukarıdaki açıklamalara binaen;

a) Yukarıdan anlaşılacağı üzere zamanımızdaki çorapların üzerine abdestte meshetmek caiz değildir. Böyle yapan kişi abdestsizdir, abdesti geçerli değildir…

b) “Zamanımızdaki çorapların üzerine meshedilebileceği” gibi yanlış bir anlayışın nedeninin, kaynak eserlerde “çorap” denilince neyin kastedildiği ne anlaşıldığı ile zamanımızda “çorap” denilince ne anlaşıldığı hususları arasındaki anlam ve içerik farkı olduğu kanaatindeyiz. İşte sorunun bu yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünmekteyiz…

Mesela; kaynak eserlerin Arapça metninde üzerine meshedilmesi caiz olan çorap hakkında geçen kelime,“mücelled” olan çoraptır, yani “altına ve üstüne deri konulup aşık kemiklerine kadar kaplanmış çorap” demektir. Keza kaynak eserlerin Arapça metninde üzerine meshedilmesi caiz olan çorap hakkında geçen bir diğer kelime, “müne’al” olan çoraptır, yani “altına deri konulmuş kaplanmış, tıpkı pabuç ve sandalet türü ayakkabılarda olduğu gibi olan çorap” demektir…

Binaenaleyh, bazı kimseler kaynak eserlerdeki “çorap” kelimesini okuyunca, burada kastedilen “çorap” ile zamanımızdaki “çorap” ile kastedilenin aynı şey olduğunu zannetmiş ve o zamandaki “çorap” ile bu zamandaki “çorap” aynı nesnelerdir diyerek üzerine meshedilebileceğini söylemişlerdir ki bu büyük bir yanlıştır…

Bu yazı yorumlara kapalı.