Yolcunun, öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı namazlarını cem etmesi caiz midir?

SORU: Yolcu kimsenin, öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı namazlarını cem etmesi caiz olur mu?

CEVAP:

Bu fiilen caiz olur, lakin vakten caiz olmaz. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur; “Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.” (Nisâ, 4/103)

“Bu fiilen caiz olur, lakin vakten caiz olmaz” sözünüzün açıklaması şudur: “Fiilen cemetmek”; öğleyi geciktirip, ikindiyi hemen acele etmesi ve böylece öğleyi vaktinin en sonunda, ikindiyi de vaktinin ilk başında kılması, akşamı geciktirip vaktin en sonunda, yatsıyı ise vaktin ilk başında kılmasıdır. İşte bu, “fiilen cemetmektir” ve Fukahâların örfünde “sûret cem’i” diye isimlendirilir…

“Cem-i Takdim” veya “Cem-i Te’hir” yapmak suretiyle iki vakit namazdan birini diğerinin vaktinde kılmaya gelince, bize yani Hanefilere göre yolculukta bunu yapmak caiz değildir ve işte bu, “vakit cem’i” olup, Fukahâlar bu iki cem’i “hakiki cem” diye isimlendirirler… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.